Heb je vragen?
Neem contact met ons op via e-mail of telefoon.


Het team van Medisquare, onafhankelijke logistieke coördinator, is verantwoordelijk voor de coördinatie van het evenement en staat tot uw beschikking voor verdere informatie of een snelle boeking:

Per telefoon: +32 (0)2 352 07 80
Per email: congress@icannlifesciences.org

Heb je vragen?
Neem contact met ons op via e-mail of telefoon.


Het team van Medisquare, onafhankelijke logistieke coördinator, is verantwoordelijk voor de coördinatie van het evenement en staat tot uw beschikking voor verdere informatie of een snelle boeking:

Per telefoon: +32 (0)2 352 07 80
Per email: congress@icannlifesciences.org

Van 24.09 tot 01.10.20

Vanaf 2.719,5 pp

Uitgezonderd congres inschrijving: 995,00 € pp

Sterke punten

Thema, sprekers en uitzonderlijk programma

Accreditatie zal worden gevraagd* - gevalideerd voor arts coördinator

Boot vernieuwd in 2017

Privatisering van de boot met een capaciteit van 99 hutten en die het mogelijk maakt om aan in kleine jachthavens te leggen

Fijne Franse keuken

Dranken inbegrepen

Directe vlucht inbegrepen - vertrek vanuit Brussel

Gratis WIFI

NEUROPSYCHOGERIATRIE

Psychogeriatrie is in twee opzichten een specialisatie: psychiatrisch en geriatrisch. Ze houdt verband met psychiatrie omdat ze werkt met ouder wordende patiënten die lijden aan psychiatrische stoornissen – die er al langer waren of die recent opdoken. Daarnaast leunt ze aan bij de geriatrie omdat ze moet omgaan met de psychologische en psychiatrische gevolgen van een lichaam dat ouder wordt. De biopsychosociale dimensie van de zorg is hier onontbeerlijk als men rekening houdt met de complexiteit van de medische problemen en de zorgproblemen, en van de interacties met de lichamelijke afhankelijkheid die het gevolg is van de verschillende aandoeningen en van de psychologische of relationele moeilijkheden.

Dementie is in de geriatrie een van de voornaamste syndromen. De sociaal-economische gevolgen ervan zijn talrijk, zowel op individueel als op collectief vlak. Een dementiesyndroom moet worden aangepakt vanuit het standpunt van de differentiële diagnose.

Dementie is geen verschijnsel dat sowieso bij ouder worden hoort. Het is een verworven klinisch syndroom, gekenmerkt door een aantal stoornissen van de cognitieve functie. Dementie treft vooral bejaarde mensen en wordt gekenmerkt door een toenemende achteruitgang van de psychische functies. Gedrag en karakter ondergaan eveneens grondige veranderingen en in het functioneren van een demente persoon doen zich verschillende stoornissen voor.

Criteria van het dementiesyndroom

Kenmerkende cognitieve gebreken:

  • Geheugenstoornissen: Objectiveerbare tekortkomingen van het korte- en langetermijngeheugen zijn typisch. De patiënt heeft het moeilijk om zich nieuwe informatie in te prenten en zich gegevens te herinneren die hij vroeger goed kende.

  • Bijkomende essentiële cognitieve stoornissen

  • Afasie: stoornissen in het gebruiken en begrijpen van taal

  • Apraxie: stoornissen in handelingen die coördinatie vergen, zonder dat dit met beperkingen van het bewegingsapparaat te maken heeft ideomotorisch; onvermogen om eenvoudige expressieve bewegingen te verrichten ideationeel; onvermogen om complexe en samengestelde bewegingen te verrichten visueel en constructief: moeilijkheden met visuele en ruimtelijke commando's kledingsapraxie; moeite met aan- en uitkleden

  • Agnosie: problemen met het herkennen of benoemen van objecten terwijl het sensitief functioneren normaal is

  • Uitvoerende disfunctie: moeilijkheden met het opstellen van plannen, met organiseren, met abstraheren en het bepalen van volgordes

Sterke punten

Thema, sprekers en uitzonderlijk programma

Accreditatie zal worden gevraagd* - gevalideerd voor arts coördinator

Boot vernieuwd in 2017

Privatisering van de boot met een capaciteit van 99 hutten en die het mogelijk maakt om aan in kleine jachthavens te leggen

Fijne Franse keuken

Dranken inbegrepen

Directe vlucht inbegrepen - vertrek vanuit Brussel

Gratis WIFI

Orateurs

MET DE UITZONDERLIJKE DEELNAME VAN:

Alain DE WEVER

Voorzitter van iCANN Lifesciences VZW

Specialist in de inwendige geneeskunde, met een diploma in ziekenhuisbeheer en vandaag is hij professor emeritus van de Faculteit Geneeskunde van de “Université Libre de Bruxelles”

Ons wetenschappelijk comité bevestigt momenteel de deskundigen die aan dit seminar zullen deelnemen. Blijf verbonden om op de hoogte te blijven van onze programma-updates (thema’s en sprekers).

Moderatoor :

Dr. Werner Vanneste

Huisarts

Sprekers :

Prof. Dr. Alain De Wever

ULB Erasme
Gezondheidsbeleid en economie in de geriatrie

Prof. Adrian Ivanoiu

UCL St Luc
Neuroloog

Prof. Dr. Perpersack

ULB Erasme
Geriatrist

Dr. JC Lemper

Revalidation et MRS/RVT Scheutbos
Geriatrist

Dr. Michel Hanset

Stagebegeleider
Huisarts

Programma

Dag Thema Sprekers
Dag1

Inleiding – Opening van het Congres

Dag2

Beleid en gezondheidseconomie in de geriatrie

Prof. Dr. Alain De Wever

Dag3

Neurologische aandoeningen bij bejaarden

Prof. Dr. Ivanoiu

Dag4

Psychogeriatrie

Prof. Dr. Perpersack

Dag5

Revalidatie en bejaarden

Dr. JC Lemper

Dag6

Geriatrische aanpak in de huisartspraktijk

Dr. Hanset

Dag7

Klinische gevallen

* De accreditatie betreft alleen Belgische deelnemende artsen. Niet-Belgische artsen krijgen een deelname-attest.

Op initiative van

iCann

In samenwerking met

Partenariat