Schrijf u  nu in !

7de CRUISE CONGRES
CORSICA

EEN EILAND BADEND IN CULTUUR

Ontdek dit karaktervolle Franse eiland tijdens dit cruisecongres 2019 op initiatief van de vzw iCANN Life Sciences, in samenwerking met zijn Wetenschappelijk Comité onder leiding van professor Alain DE WEVER, en Medisquare, onafhankelijk coördinator van het event.

Het centrale thema van het congres : Multidisciplinaire benadering van de geneeskunde

Bereid u voor op nieuwe wetenschappelijke ontmoetingen en stap aan boord van een prachtige driemaster die u meeneemt langs 'Île de Beauté', zoals Corsica ook wel wordt genoemd. Ontdek er, tussen de boeiende presentaties van onze sprekers door, steden beladen met geschiedenis en ellenlange stranden met fijn zand.

Moderator

Dr. Werner VANNESTE

Brussel


Sprekers

Prof. Dr. Alain DE WEVER

ULB Erasme
Internist dokter

Prof. Dr. Marc NOPPEN

UZ Brussel
Chief executive officer

Dr. André Lemaire

 
Huisarts

Dr. Claude Schulman

 
Brussel Uroloog


Voorlopig wetenschappelijk programma

Dag

Thema

Sprekers

29 augustus 2019
18:00 - 21:00

Openingssessie met alle experten

Prof. Dr. Alain De Wever - Prof. Dr. Marc Noppen - Dr. André Lemaire - Dr. Claude Schulman

30 augustus 2019
17:00 - 20:00

De toegevoegde waarde van de multidisciplinaire geneeskunde: van patiënt tot gezondheidseconomie

Prof. Dr. Alain de Wever

31 augustus 2019
09:00 - 12:00

Eerstelijnsgeneeskunde, het hart van het systeem

Dr. André Lemaire

01 september 2019
17:00 - 20:00

Diagnose en multidisciplinaire geneeskunde: het standpunt van het ziekenhuis

Prof. Dr. Marc Noppen

02 september 2019
17:00 - 19:00

Begeleiding en therapietrouw

Prof. Dr. Alain de Wever

02 september 2019
19:00 - 20:00

Testosterone: een multidisciplinaire aanpak

Prof. Dr. Claude Schulman

03 september 2019
17:00 - 20:00

Secundaire preventie en follow-up van de patiënt

Dr. André Lemaire

04 september 2019
17:00 - 20:00

Why and how to evolve towards multidisciplinarity in medicine

Prof. Dr. Marc Noppen


Multidisciplinariteit?

De toename van het aantal disciplines door de ontwikkeling van de moderne wetenschappen leidde in het midden van de vorige eeuw tot de nood aan het bouwen van bruggen.

Men heeft het over multi- of pluridisciplinariteit wanneer verschillende personen van verschillende origine en of competenties eenzelfde medisch probleem aanpakken. Het kan om de behandeling van een patiënt gaan, om het oplossen van een probleem van volksgezondheid, het uitvoeren van een klinische studie, de implementatie van een preventieprogramma en ga zo maar door. Een multidisciplinaire behandeling kan toegepast worden door een groep met uitsluitend artsen. Een huisarts die bijvoorbeeld een beroep doet op andere collega’s -specialisten. Maar het kan ook gaan om een uitgebreidere groep zorgprofessionals: artsen en niet-artsen, paramedici alleen of in samenwerking met verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen, orthopeden, sociaal assistenten, administratief personeel, enz.

Ook patiënten die steeds vaker gevraagd worden om hun belangen te vertegenwoordigen binnen patiëntenverenigingen, kunnen een rol spelen in een multidisciplinair team. Het concept ‘interdisciplinariteit’ onderscheidt zich van de ‘multidisciplinariteit’ omdat interdisciplinariteit een grotere interactiviteit vereist, een heuse groepsdynamiek (die een specifieke vorming vereist, supervisie en die regelmatig onderhouden moet worden). Het concept wordt vooral gebruik voor de behandeling van patiënten met chronische ziekten.

De term ‘interdisciplinariteit’ verwijst op z’n minst naar de praktijk van zorgprofessionals die een gemeenschappelijk doel nastreven en die regelmatig overleggen om hun standpunten en hun strategieën te verrijken. Om dat te kunnen doen delen en ageren de professionals, rekening houdend met de context van het werk, de inbreng van elk en iedereen al naargelang de competenties, de bijzonderheden en de obstakels. Die omschrijving heeft als voordeel dat ze een heel project betreft dat interactie tussen professionals vereist. De geïntegreerde interdisciplinariteit houdt een zekere verantwoordelijkheid in en impliceert dat de leden van het team ‘coproducenten’ zijn en samen de verantwoordelijkheid opnemen voor een interventiebeslissing en voor de uitvoering ervan.

De verschillende vormen van multidisciplinariteit kunnen tot een aantal verbeteringen leiden:

  • Een verbetering van de continuïteit van kwaliteitsvolle zorg en de resultanten ervan (optimalisatie van de ressources).
  • Een verbetering van de patiënttevredenheid; patiënten voelen zich meer gerustgesteld en maken deel uit van een team van professionals (bijvoorbeeld de betrokkenheid van de patiënt bij het realiseren van gestandaardiseerde zorg).
  • Voor de zorgprofessionals: een verbetering van het niveau van de kwaliteit van de medische en paramedische activiteit, onder meer wat het beslissingsproces betreft. Dat komt op zijn beurt de beleving ten goede op het vlak van competenties en economische doeltreffendheid.

 

Op initiative van

iCann

In samenwerking met

Partenariat

* De accreditatie betreft alleen Belgische deelnemende artsen. Niet-Belgische artsen krijgen een deelname-attest.

Heb je vragen? Neem contact met ons op via e-mail of telefoon.

Het team van Medisquare, onafhankelijke logistieke coördinator, is verantwoordelijk voor de coördinatie van het evenement en staat tot uw beschikking voor verdere informatie of een snelle boeking:
Per telefoon: +32 (0)2 352 07 80
Per email: congress@icannlifesciences.org

Initiator - organisator van het wetenschappelijk congres


iCANN Life Sciences VZW

  Adres: Victor Hugo straat 175 - 1030 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 777 03 73

  Website: http://icannlifesciences.org

  Email: congress@icannlifesciences.org

Logistiek - coordinatie - secretariaat


Medisquare

Adres: G. Demeylaan 57 - 1160 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 352 07 80

Fax: +32 (0)354 59 17

  Website: https://www.medisquare.be

Email: congress@medisquare.be